Català

L'empatia


L'empatia és la capacitat de posar-nos al lloc del altre, posar-nos a la seva pell, no només entendre una situació o estat animic, sinò que a més, per un moment poder sentir-ho. És una capacitat que es pot  treballar. Si podem desevolupar aquesta actitud podem entendre millor a l'altre, estar més a prop. Veure als altres, a la vida...d'una altre manera.