Català

La Indefensió Apresa


La Indefensió Apresa és un tema que considerem especialment interessant, ja que ens hem trobat diversos nens amb aquest problema i sovint no és detectat per les escoles ni pels pares. També es donen casos en adults.

Aquest concepte fa referència a aprendre que no pots fer alguna cosa, quelcom que no ha sortit bé repetides vegades, o que algú t'ha dir que no n'ets capaç... has après que no ho podies fer, per tant has deixat d'intentar-ho, i d'aquesta manera no t'has permés la possibiltat de poder aprendre a fer-ho i tenir èxit.